مسئول هماهنگی بازارچه های مرزی
هادی حقیقی

    .

   خلاصه آمار۱ماهه۹۸ بازارچه های مرزی خراسان رضوی    خلاصه آمار۲ماهه۹۸ بازارچه های مرزی خراسان رضوی    خلاصه آمار۳ماهه۹۸ بازارچه های مرزی خراسان رضوی
   خلاصه آمار ۷ماهه۹۸بازارچه های مرزی خراسان رضوی    خلاصه آمار ۸ماهه۹۸بازارچه های مرزی خراسان رضوی    خلاصه آمار۹ماهه۹۸بازارچه های مرزی خراسان رضوی
   خلاصه آمار ۱۰ماهه۹۸ بازارچه های مرزی خراسان رضوی    کالاهای صادراتی بازارچه مرزی دوغارون ۶ماهه ۹۸    خلاصه آمار۴ماهه۹۸ بازارچه های مرزی خراسان رضوی
   خلاصه آمار۵ماهه۹۸ بازارچه های مرزی خراسان رضوی    خلاصه آمار۶ماهه۹۸ بازارچه های مرزی خراسان رضوی    آمار صادرات و واردات نفتی و غیر نفتی ۶ماهه۹۸
   آمار تردد در بازارچه های مرزی استان ۶ماهه۹۸    اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بازارچه های مرزی خراسان رضوی۹۸    کالاهای صادراتی بازارچه مرزی باجگیران ۶ ماهه ۹۸
   گزارش مصور عملکرد بازارچه های خراسان رضوی ۶ماهه۹۸     ترانزیت خارجی استان خراسان رضوی    خلاصه آمار ۱۱ماهه ۹۸ بازارچه های مرزی خراسان رضوی
    کشورها و اقلام عمده صادراتی     عملکرد بازارچه مرزی باجگیران در سال ۹۲     عملکرد بازارچه مرزی دوغارون در سال ۹۲
    عملکرد ۷ماهه بازارچه های مرزی استان در سال۹۳     کالاهای صادراتی ۷ ماهه ۹۳ بازارچه های مرزی استان     عملکرد ۶ ماهه بازارچه های مرزی استان در سال ۹۳
    کالاهای صادراتی ۶ ماهه ۹۳ بازارچه های مرزی استان     عملکرد ۹ ماهه بازارچه های مرزی در سال ۹۳     کالاهای ۹ماهه بازارچه های مرزی در سال ۹۳
    عملکرد ۱۰ ماهه بازارچه های مرزی ی در سال ۹۳     عملکرد۸ماهه بازارچه های مرزی استان در سال ۹۳     کالاهای صادراتی۸ماهه بازارچه های مرزی درسال۹۳
    کالاهای ۱۰ماهه بازارچه های مرزی درسال ۹۳     امار ۱۱ ماهه بازارچه های مرزی استان در سال ۹۳     کالاهای ۱۱ ماهه بازارچه های مرزی استان در سال ۹۳
کلیه حقوق این پرتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان